Szyby ognioodporne

Właściwości

Oszklone przegrody muszą w wielu przypadkach spełniać wymagania przepisów przeciwpożarowych mówiących o zapobieganiu rozprzestrzeniania się ognia oraz umożliwieniu bezpiecznej ewakuacji użytkowników budynku. Ich spełnienie często wiąże się z zastosowaniem szkła ognioodpornego. 

 

Jest to szkło wielowarstwowe, w którym tafle szkła float połączone są przez warstwy pośrednie wykonane z masy żelowej posiadającej właściwości zwiększania objętości pod wpływem wysokiej temperatury. Podczas pożaru, przy temperaturze 120oC, warstwy te ekspandują tworząc twardą, nieprzezroczystą powłokę stanowiącą czasowe zabezpieczenie przed pożarem.


Szyby ogniochronne pojedyncze
Klasa
Grbość [mm]
Ciężar [kg/m2]
Przenikliwość termiczna
EW30 11,3 25 5,5
EI15 EW30 13,1 28 5,4
EI30 EW60 21,2 48 5,2
EI45 EW60 21,2 48 5,2
EI 60 30,4 68 5,0
EI 90 38,5 89 4,8
EI 120 56,2 130 4,3

 

Dzięki możliwości zespalania szkła ogniochronnego ze szkłem warstwowym, barwionym w masie, refleksyjnym, niskoemisyjnym, firma Lanko oferuje szeroką gamę szyb zespolonych ze szkłem ognioodpornym. Mogą one pełnić funkcje: zabezpieczenia przed włamaniem, ochrony przed hałasem, termoizolacyjną i ograniczać nasłonecznienie pomieszczeń.

Szyby ogniochronne zespolone
Klasa odpornośći
Produkt
Grubość
[mm]
Ciężar
[kg/m2]
EW 30

VSG 44.2 Thermofloat/ 8 /
Pyrobelite 7

25 40
EI 15 EW 30 VSG 44.2 Thermofloat/ 8 / Pyrobel 8 26 43
EI 30 EW 60 VSG 44.2 Thermofloat/ 8 / Pyrobel 16 34 63
EI 45 EW60 VSG 44.2 Thermofloat/ 8 / Pyrobel 16 34 63
EI 60 VSG 44.2 Thermofloat/ 8 / Pyrobel 25 43 83
EI 90 VSG 44.2 Thermofloat/ 8 / Pyrobel 35 51 104
EI 120 VSG 44.2 Thermofloat/ 8 / Pyrobel 53 69 143

 

Ze względu na stabilność pracy szyby pod działaniem ognia, do produkcji szyb zespolonych ze szkłem ognioodpornym używa się ramek dystansowych ze stali ocynkowanej lub aluminium. Ograniczone jest natomiast stosowanie tzw. ramek ciepłych. Jak dotychczas nie bierze się pod uwagę możliwości użycia ramki z tworzywa sztucznego. Mostek termiczny powodujący nadmierne przenikanie ciepła na obwodzie szyby można natomiast zredukować dzięki zastosowaniu ramki ze stali szlachetnej. 

Szyby zespolone oferowane są standardowo jako wypełnione powietrzem, w zestawie z ramką o szerokości 8mm, pełny zakres ramek obejmuje jednak szerokości od 6 do 24 mm. W przypadku konieczności uzyskania współczynnika przenikania ciepła szyby Ug=1,1 W/m2K oferowane są szyby wypełnione gazem szlachetnym – argonem, z ramką dystansową o szerokości 16mm.

 

Partnerzy