Wentylacja

Zgodnie z polską normą PN-83 B-03430 "Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej" wraz z następnymi zmianami wymagania dotyczące wentylacji w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej należy stosować wentylację spełniającą następujące wymagania.

2. Wentylacja w budynkach mieszkalnych
2.1 Wentylacja mieszkań
2.1.1 Układ wentylacji mieszkań powinien zapewniać co najmniej:
a) doprowadzenie powietrza zewnętrznego do pokojów mieszkalnych oraz kuchni z oknem zewnętrznym
b) usuwanie powietrza zużytego z kuchni, łazienki, oddzielnego ustępu oraz ewentualnego pomocniczego pomieszczenia bezokiennego (składzik, garderoba), pokoju oddzielonego od tych pomieszczeń więcej niż dwojgiem drzwi, pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym budynku jednorodzinnym lub wielopoziomowym mieszkaniu w budynku wielorodzinnym.
2.1.2 Strumień objętości powietrza wentylacyjnego dla mieszkania określony jest poprzez sumę strumieni powietrza usuwanych z pomieszczeń wymienionych w 2.1.1 b). Strumienie te niezależnie od rodzaju wentylacji, powinny wynosić co najmniej:

 • dla kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchnię gazową lub węglową - 70 m3/h
 • dla kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchnię elektryczną
 • w mieszkaniu do 3 osób - 30 m3/h
 • w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób 50 m3/h
 • dla kuchni bez okna zewnętrznego lub dla wnęki kuchennej, wyposażonej w kuchnię elektryczną - 50 m3/h
 • dla łazienki (z ustępem lub bez) - 50 m3/h
 • dla oddzielnego ustępu - 30 m3/h
 • dla pomocniczego pomieszczenia bezokiennego - 15 m3/h
 • dla pokoju mieszkalnego, w przypadku określonym 2.1.1.b) - 30 m3/h

Kuchnie bez okna zewnętrznego, wyposażone w kuchnię gazową powinny mieć mechaniczna wentylację wywiewną: usuwany strumień powietrza powinien wynosić 70 m3/h
....
2.1.4 Wybór rodzaju wentylacji. W budynkach o wysokości do 9 kondygnacji może być stosowana wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna. W budynkach wyższych należy stosować wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną. Wentylacja mechaniczna powinna działać w sposób ciągły przez całą dobę. W okresie nocnym (np. od godziny 2200 do 600) strumienie powietrza podane w 2.1.2 mogą być zredukowane do 60%.
....
2.1.5 Dopływ powietrza zewnętrznego do pokojów mieszkalnych oraz kuchni z oknem zewnętrznym powinien być zapewniony w sposób podany wg. Poz. a) lub b).
a) W przypadku zastosowania okien charakteryzujących się współczynnikiem infiltracji powietrza mniejszym niż 0,3 m3/(m*h*daPa2/3), przez nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia usytuowane :

 • w górnej części okna (w ościeżnicy, ramie skrzydła a górną krawędzią szyby zespolonej lub
 • w otworze okiennym (między nadprożem a górną krawędzią ościeżnicy, w obudowie rolety zewnętrznej, lub
 • w przegrodzie zewnętrznej ponad oknem.

Strumień objętości powietrza przepływającego przez całkowicie otwarty nawiewnik, przy różnicy ciśnienia po obu jego stronach 10 Pa, powinien mieścić się w granicach

 • od 20 m3/h do 50 m3/h, jeśli zastosowana jest wentylacja grawitacyjna,
 • od 15 m3/h do 30 m3/h, jeśli zastosowana jest wentylacja mechaniczna wywiewna.

Strumień objętości powietrza przepływającego przez nawiewnik, którego element dławiący znajduje się w pozycji maksymalnego zamknięcia, powinien zawierać się w granicach od 20% do 30% strumienia przy jego całkowitym otwarciu.

W budynkach o wysokości do dziewięciu kondygnacji włącznie dopuszcza się doprowadzenie powietrza przez okna charakteryzujące się współczynnikiem infiltracji a wyższym niż 0,5, lecz nie większym niz 1,0 m3/(m*h*daPa2/3), pod warunkiem że okna wyposażone są w skrzydło uchylno-rozwierane, górny wywietrznik uchylny lub górne skrzydło uchylne.
b) Przez otwory nawiewne wentylacji mechanicznej.

Partnerzy