Jak konserwować okno ?

1.  Okucie
Właściwa konserwacja okuć gwarantuje długotrwałe, niezawodne funkcjonowanie oraz komfort użytkowania okien. Przynajmniej raz w roku wszystkie elementy ruchome i miejsca współpracy elementów należy smarować olejem do konserwacji okuć. Stosowane środki pielęgnacyjno-czyszczące nie mogą naruszyć powłoki antykorozyjnej okuć.

Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie okuć w trakcie prowadzonych w obiektach prac budowlanych lub remontowych. Zabrudzenie okucia materiałami budowlanymi (gips, piasek, tynk) powoduje trwałe jego uszkodzenie i uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie okna.

2. Profil
Sposób usuwania zabrudzeń z profilu uzależniony jest od rodzaju zabrudzenia.
Temat obrazuje poniższa tabela.

A - Usunąć półtwardą szpachelką i wytrzeć na sucho.
B - Zetrzeć na sucho szmatką.
C - Zmyć wodą.
D - Zmyć nie rysującym powierzchnię środkiem czyszczącym.
E - Usunąć chemicznymi środkami czyszczącymi i polerskimi.

Rodzaj zabrudzenia A B C D E Rodzaj zabrudzenia A B C D E
Bitum - - - - + Zaprawa wapienna - - + - -
Ołowek - - - + - Kit - - - - +
Farba dyspersyjna + - - - - Klej - - - - +
Pisak - - - + - Kit z oleju lnianego + - - - -
Tłuszcze organiczne - - - + - Długopis - - - - +
Tłuszcze nieorganiczne - - - + - Lakier nitro + - - - -
Gips - + - - - Kredka olejna - - - + -
Guma - - - + - Rdza - - - + -
Olej opałowy - - - - + Sadza - - - - +
Bejca do drewna - - + - - Kreda do tablicy - + - - -
Impregnat do drewna - - - - + Zaprawa cementowa - - + - -
            Wosk + - - - -

 

3. Szyby
Szyby należy czyścić za pomocą miękkiej szmatki oraz środków pielęgnacyjno-czyszczących ogólnodostępnych nie powodujących ich zarysowania.

Partnerzy