Izolowanie połączeń

Właściwe wypełnienie luzu montażowego pomiędzy ramą ościeżnicy a murem za pomocą materiału izolacyjnego oraz uszczelniającego jest niezbędne dla zapewnienia izolacyjności cieplnej i akustycznej okna. Ma ono jednocześnie umożliwiać dyfuzję na zewnątrz budynku pary wodnej, która powstaje na skutek różnicy ciśnienia występującego po obu stronach uszczelnienia. Należy zatem zwrócić szczególną uwagę na jakość i odpowiedni dobór stosowanych materiałów uszczelniających oraz właściwy sposób ich zastosowania podczas montażu.

Powierzchnia szczeliny nie jest gładka, co sprawia, że przed uszczelnieniem należy wykonać dodatkowe czynności. Mineralne (najczęściej) powierzchnie szczeliny mogą być pokryte kurzem, mokre lub oblodzone, a zatem wymagają oczyszczenia lub osuszenia. Powierzchnie bardzo chłonne gruntuje się i po wyschnięciu powłoki nakłada się na nie materiały uszczelniające.

Przed wtryśnięciem pianki korzystnie jest zwilżyć powierzchnie zarówno okna, jak i ściany, pomoże to w równomiernym rozprężaniu pianki i szybszym jej stwardnieniu. Warkocz pianki przed rozprężeniem nie powinien mieć średnicy większej, niż 3 cm.

Zastosowanie zbyt dużej ilości pianki rodzi konieczność obcięcia jej nadmiaru. Jest to zabieg niekorzystny - obcięta pianka traci swoją naturalną powłokę powstałą podczas twardnienia i mocno chłonie wodę. Bardzo istotny jest dobór odpowiedniego rodzaju pianki w zależności od warunków montażu i temperatury otoczenia. Należy pamiętać, aby w zakresie temperatur od -10°C do +5°C stosować tzw. pianki zimowe, które w niskich temperaturach nie kruszą się i nie spływają.

Aby połączenie okna ze ścianą było właściwe, po wyschnęciu pianki należy je zaizolować od wpływu czynników atmosferycznych. Od wewnątrz pomieszczenia należy zastosować materiały paroizolacyjne, a od zewnątrz zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający przenikanie wody do środka, ale umożliwiający wyrzucanie pary wodnej na zewnątrz połączenia. Do tego celu można zastosować takie materiały, jak folie paroprzepuszczalne, taśmy rozprężne lub inne materiały montażowe.

Ważnym elementem właściwego połączenia okna ze ścianą jest prawidłowe określenie wymiarów okna i szczeliny pomiędzy ościeżnicą a murem. Należy bezwzględnie pamiętać o rozszerzalności profilu PCV pod wpłwem temperatury otoczenia:

  • dla okna w kolorze białym - rozszerzalność wynosi od 0,6 - 0,8mm na 1 mb profilu, - dla okna w kolorze brązowym - rozszerzalność wynosi od 0,9 - 1,2mm na 1 mb profilu.

Partnerzy