Porady

Dlaczego okna parują?

Powstawanie wody na szybach okiennych jest związane z kilkoma czynnikami. Najczęstszą przyczyną "pocenia" się okien jest niewystarczająca wymiana zużytego powietrza w pomieszczeniach, w których zamontowane są nowe okna. Nadmiar wilgoci powinien być systematycznie odprowadzony z wnętrza poprzez sprawny system wentylacji. W przeciwnym razie dochodzi do podwyższenia wilgotności powietrza w budynku, a tym samym podnoszenie temperatury kondensacji pary wodnej (wyraszanie się wilgotności już przy niższej temperaturze).


Izolowanie połączeń

Właściwe wypełnienie luzu montażowego pomiędzy ramą ościeżnicy a murem za pomocą materiału izolacyjnego oraz uszczelniającego jest niezbędne dla zapewnienia izolacyjności cieplnej i akustycznej okna. Ma ono jednocześnie umożliwiać dyfuzję na zewnątrz budynku pary wodnej, która powstaje na skutek różnicy ciśnienia występującego po obu stronach uszczelnienia. Należy zatem zwrócić szczególną uwagę na jakość i odpowiedni dobór stosowanych materiałów uszczelniających oraz właściwy sposób ich zastosowania podczas montażu.


Jak sprawdzić ilu komorowy jest profil ?

Okna PCV posiadają systemowe rozwiązania, polegające na tworzeniu wewnątrz profilu komór powietrznych stanowiących izolację termiczną. Liczba komór oraz ich rozmieszczenie i proporcje maja znaczenie na izolacyjność termiczną profilu. Komory powietrzne liczy się w przekroju poprzecznym okna od strony wewnętrznej do strony zewnętrznej:


Jak konserwować okno ?

1.  Okucie
Właściwa konserwacja okuć gwarantuje długotrwałe, niezawodne funkcjonowanie oraz komfort użytkowania okien. Przynajmniej raz w roku wszystkie elementy ruchome i miejsca współpracy elementów należy smarować olejem do konserwacji okuć. Stosowane środki pielęgnacyjno-czyszczące nie mogą naruszyć powłoki antykorozyjnej okuć.

Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie okuć w trakcie prowadzonych w obiektach prac budowlanych lub remontowych. Zabrudzenie okucia materiałami budowlanymi (gips, piasek, tynk) powoduje trwałe jego uszkodzenie i uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie okna.


Partnerzy