Rodzaje okien

 

Sposób otwierania i kształt okna

Ze względu na sposób otwierania skrzydła okiennego wyróżniamy okna:

 

Okno nieotwierane. Stałoszklone.

Potocznie nazywane również "fix" lub "fest".W zależności od sposobu wykonania oznaczane symbolem graficznym "X" albo literowym "FIX"

 

Okno uchylne

Oznaczane symbolem literowym "U"

 

 

Okno rozwierne.

Oznaczane symbolem literowym "R"

 

Okno uchylno-rozwierne.

Oznaczane symbolem literowym "UR"

 

Okno przesuwne.

W zależności od sposobu wykonania oznaczane przeważnie skrótami literowymi HKS, HS lub HST. Strzałka na skrzydle lewym oznacza czynne skrzydło przesuwne. Krzyżyk na skrzydle prawym oznacza, iż jest to bierne skrzydło nieotwierane.

 

Okno obrotowe.

Brak popularnie przyjętego oznaczenia literowego.

 

Kierunek otwierania okna

Ze względu na kierunek otwierania skrzydeł wyróżniamy okna prawe i lewe.

 

Okno prawe "OP"

 

Okno lewe "OL"

 

Pamiętając o generalnej zasadzie patrzenia na okno "od wnętrza pomieszczenia", lewy lub prawy kierunek otwierania określamy według położenia na oknie zawiasów okiennych. Jeśli zawiasy są na oknie po stronie prawej, a klamka po lewej, to mamy do czynienia z oknem prawym, co może być opisywane w rysunkach projektu literowym symbolem "OP". Jeśli zawiasy są na oknie po stronie lewej, a klamka po prawej, to mamy do czynienia z oknem lewym, co może być opisywane w rysunkach projektu literowym symbolem "OL". 

Kształt okna

Z systemami profili INOUTIC i okuciami ROTO spełnia się prawie każde indywidualne życzenie dotyczące kształtu okien.

 

OKUCIA ROTO

Partnerzy