Nawiewniki

Wentylacja

jest absolutnie konieczna dla zachowania zdrowego klimatu wewnątrz pomieszczeń.

Otwieranie okien i drzwi może prowadzić do strat energii oraz przedostawania się do wewnątrz róznych insektów.
Dzięki energooszczędnym i ekologicznym nawiewnikom unikniecie Państwo takich problemów.

Nawiewnik to urządzenie, które umożliwia doprowadzenie powietrza do pomieszczeń w których zastosowana jest wentylacja grawitacyjna, mechaniczna wywiewna lub hybrydowa. Nawet przy szczelnie zamkniętych oknach nawiewniki pozwalają doprowadzać świeże powietrze w sposób ciągły, w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Należy pamiętać, że nawiewniki montujemy w pokojach i ewentualnie w kuchni, następnie powietrze przepływa przez całe mieszkanie do pomieszczeń z kanałami wentylacyjnymi (kuchnia, łazienka, WC), gdzie jest usuwane na zewnątrz wraz z powstałymi zanieczyszczeniami.

WENTYLACJA DOSTOSOWANA DO POTRZEB

powietrze nawiewane jest w zależności od zapotrzebowania,
jest uzależnione najczęściej od:

 • pory dnia,
 • temperatury powietrza w pomieszczeniu,
 • ilości osób przebywających w mieszkaniu,
 • od wykonywanych czynności,

ogranicza straty ciepła w pomieszczeniach nieużywanych,
umożliwia sprawną wentylację w miejscach, gdzie jest to konieczne,
zapewnia komfort użytkowników

ZE WZGLĘDU NA DZIAŁANIE WYRÓŻNIAMY:
 • Nawiewnik higrosterowany

  HIGRO™- nawiewniki higrosterowane- urządzenie sterowane automatycznie, posiadają czujnik (taśma poliamidowa), który analizuje zmiany poziomu wilgotności względnej w pomieszczeniu i zmienia otwarcie nawiewnika. Wilgotność względna zależy m.in. od poziomu zanieczyszczenia powietrza wynikających z wykonywanych czynności, takich jak oddychanie, pocenie się, pranie, gotowanie, suszenie itp. Im wyższa wilgotność względna, tym bardziej otwarty nawiewnik i większy napływ powietrza do pomieszcz

 

 • Nawiewniki reagują na zmiany w zakresie wilgotności względnej od   30 do 70%. Prawidłowo działający nawiewnik dostarcza określoną   minimalną ilość powietrza dla wilgotności do 30%, w przedziale 30-70% przepływ ulega stałemu zwiększeniu, a po wyżej 70% dostarczana jest maksymalna ilość powietrza określona dla danego produktu. 

  Nawiewniki higrosterowane nie wymagają obsługi użytkownika, jednak w większości przypadków posiadają możliwość ustalenia blokady w pozycji przepływu minimalnego.
 •  Nawiewnik ciśnieniowy

  PRESO- nawiewniki ciśnieniowe- samoregulujące, wielkość przepływu zależy od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Wraz ze wzrostem różnicy ciśnienia zwiększa się napływ powietrza. Każdy nawiewnik, aby mógł być zaliczony do tej grupy musi posiadać ograniczenie- blokadę w okapie lub nawiewniku, która przy określonej wydajności nie pozwoli na zwiększenie przepływu, np. w przypadku silnego podmuchu wiatru. Nawiewniki ciśnieniowe dodatkowo mogą być wyposażone w ręczną blokadę ograniczającą przepływ do minimum.

  INOTO- nawiewniki sterowane ręcznie- użytkownik reguluje stopień otwarcia nawiewnika, a więc zmieniając położenie przepustnicy decyduje o ilości dostarczanego powietrza. Nawiewniki sterowane ręcznie nie chronią jednak przed nadmiernym napływem powietrza oraz nie uwzględniają zmian parametrów powietrza wewnętrznego.

 • Nawiewnik DUCO
  DUCOPLUS 60
  DUCOFLAT 80 ZR
  DUCOFLAT 105

  Aluminiowy nawiewnik nadszybowy, izolowany termicznie, przeznaczony do montażu nad szybą o grubości 24, 28 lub 32 mm. Nawiewnik posiada gładką stylistykę, daszek zapewniający lepszą szczelność wodną. Wewnętrzne ukształtowanie kanału kieruje wpływające zimne powietrze ku górze. Preferowana wewnętrzna część obudowy pełni rolę siatki przeciw insektom. Nawiewnik może być sterowany ręcznie, przy pomocy sznurka lub pręta.

 

 Katalog Aereco

 Katalog Duco

 Katalog Duco Flat80 ZR

Partnerzy