Szyby bezpieczne i ochronne

Właściwości

Szyby bezpieczne zapewniają ochronę przed zranieniem wszędzie gdzie ze względu na warunki użytkowania zachodzi niebezpieczeństwo stłuczenia szyby, a ludzie znajdują się w zasięgu odprysku odłamków szkła (szpitale, szkoły, żłobki, witryny sklepów). Szyby ochronne o zwiększonej odporności na włamanie i atak stosujemy w przypadku gdy chcemy chronić dany obiekt z jednoczesnym zachowaniem niezmienionej estetyki elewacji (eliminujemy wówczas kraty, okiennice, rolety). Zastosowanie tych szyb uzależnione jest od stopnia zagrożenia, funkcji chronionego obiektu i odległości miejsc pobytu ludzi od strefy bezpośredniego zagrożenia. 

Miejsce zastosowania szyb bezpiecznych
Klasa szyby
Uwagi

Mieszkania, szkoły, biura, zakłady produkcyjne:
drzwi wewnętrzne,
okna na piętrach,
okna na parterze

O2  Chronią przed zranieniem przy rozbiciu szyby, utrudniają rozbicie szyby przy gwałtownym zamknięciu okna lub drzwi.

Kioski, domy wolnostojące, okna parterów bloków mieszkal-
nych, witryny hoteli i biur, obiekty handlowe o małej wartości
chronionej, hale sportowe.

P2

Chronią przed zranieniem. Mogą stanowić czasową
ochronę przy próbie włamania bez przygotowania.

Witryny salonów hoteli i biur, obiekty handlowe o znacznej
wartości chronionej, wille, apteki.

P4 Szyby utrudniające włamanie, mogą zastępować kraty o
oczku 150 mm wykonane z drutu stalowego o średnicy
10 mm.

Zestawienie współczynnika przenikania ciepła w zależności od grubości ramki dla szkła jedno i dwukomorowego
Grubość ramki [mm]
Współczynnik przenikania ciepła [W/m2]
Grubość ramki [mm]
Współczynnik przenikania ciepła [W/m2]
6 2,0 10/10 0,8
8 1,7 10/12 0,8
10 1,4 10/14 0,7
12 1,3 12/12 0,7
14 1,2 12/14 0,7
15 1,1 12/16 0,6
16 1,1 14/14 0,6
18 1,2 14/16 0,6
20 1,2 16/16 0,6
    18/18 0,5

Partnerzy